Impresum

AIB KUNSTMANN Reserve GmbH
Zur Lohmühle 5
86874 Tussenhausen

Telefon +49 (0)8268 90990
Telefax +49 (0)8268 90005


www.aib-kunstmann.de

zplnomocněný zástupce: Martin Kunstmann, Gudrun Kunstmann
příslušný soud: Okresní soud Memmingen, registrační číslo: HR 5379 DIČ
podle § 27 a zákonu o DPH: DE 128 664 888
Design/realizace:

Logo Arsemedium

arsmedium group

www.arsmedium.com

Podmínky použití

AIB Kunstmann GmbH sestavuje obsah těchto internetových stránek a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Údaje slouží pouze k nezávazným všeobecným informacím a nenahrazují individuální poradenství. AIB Kunstmann GmbH nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto stránkách nebo bezvadný přístup v jakémkoli čase. Využití obsahu webové stránky probíhá na vlastní nebezpečí uživatele, obzvláště stahování dat, které AIB Kunstmann GmbH poskytuje. Při pouhém používání této webové stránky nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a AIB Kunstmann GmbH.

Externí linky a odkazy

Tato webová stránka obsahuje spojení na webové stránky třetích stran („externí linky“). Tyto webové stránky podléhají záruce příslušného provozovatele. AIB Kunstmann GmbH zkontroloval při prvním propojení cizí obsahy externích linků, jestli neobsahují protiprávní obsah. V tomto okamžiku nebyl nalezen žádný protiprávní obsah. AIB Kunstmann GmbH nemá vliv na aktuální a budoucí podobu a na obsah propojených stránek. Umístění externích linků neznamená, že AIB Kunstmann GmbH vlastní obsah, který je za odkazem nebo linkem. Stálá kontrola těchto externích linků není v silách AIB Kunstmann GmbH bez konkrétních odkazů na protiprávní obsah. S vědomím porušování zákona budou příslušné externí linky neprodleně smazány.