Prohlášení o ochraně dat

I. Jméno a adresa zodpovědné osoby

Zodpovědná osoba ve smyslu základního nařízení o ochraně dat a dalších mezinárodních zákonů o ochraně dat členských států stejně jako právní ustanovení o ochraně dat je:

AIB KUNSTMANN Reserve GmbH
Zur Lohmühle 5
86874 Tussenhausen
Tel.: +49 (0)8268 9099-0
E-mail:
Webová stránka: www.aib-kunstmann.de

II. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou dat

Osoba pověřená ochranou pověřeného je:

Solvation GmbH
Telefon: 07071 – 568 1- 900

III. Všeobecné ke zpracování dat

1. Co jsou to osobní data?

Jedná se o jednotlivé údaje o osobních nebo věcných vztazích určité nebo určitelné osoby. Do toho spadá tedy například Vaše občanské jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození. Použití naší webové stránky je zpravidla možné bez zadání osobních údajů. Pokud se na našich stránkách zadávají osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to, pokud možno, vždy na základě dobrovolnosti.

2. Rozsah zpracování osobních dat

Zpracováváme osobní data našich uživatelů v zásadě pouze v takové míře, v jaké je to nutné pro fungování webové stránky, její obsah a naše služby. Zpracování osobních dat našich uživatelů probíhá zpravidla pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v případech, kdy nebylo možné získání předběžného souhlasu ze pádných důvodů a zpracování dat je předepsáno zákonem.

3. Právní základ pro zpracování osobních dat

Pokud požadujeme souhlas dotyčné osoby se zpracováním osobních dat, platí čl. 6 ods. 1 pís. EU nařízení o ochraně dat (GDPR) jako právní základ. Při zpracování osobních dat, která jsou nutná pro vyplnění smlouvy, ve které figuruje dotyčná osoba jako smluvní strana, platí čl. 6. ods. 1 pís. b GDPR Toto platí také pro procesy zpracování, které jsou nutné pro provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, které naše společnost podléhá, platí čl. 6. odst. 1 pís. c GDPR jako právní základ. V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, platí čl. 6 odst. 1 pís. d GDPR jako právní základ. Pokud je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a svobody dotyčné osoby nepřevažují nad prvně zmiňovaným, pak platí čl. 6. ods. 1 pís. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

4. Smazání údajů a doba uložení

Osobní údaje dotyčné osoby se smažou nebo uzamknou, jakmile odpadne účel jejich uložení. Uložení může proběhnout, pokud byla poskytnuta v rámci evropských nebo národních zákonů v unijních právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá zodpovědná osoba. Uzamčení nebo smazání údajů proběhne také, pokud uplyne lhůta pro uložení předepsaná normami, pokud není nutné další uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

5. SSL kódování

Tato stránka používá SSL kódování kvůli bezpečnosti a ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například dotazníků, které nám zasíláte jako provozovatelům stránek. Kódované spojení poznáte tak, že řádek s adresou v prohlížeči “http://” se změní na “https://”a objeví se v řádku symbol zámku. Pokud je aktivováno kódování SSL nejsou data, která nám sdělujete, přístupná třetí straně.

6. Hostitelský server

Tato webová stránka používá německý hostitelský server DomainFactory GmbH. Hostitelský server musí také dodržovat GDPR stejně jako jiné zákony o ochraně dat platné v členských státech EU, popř. ustanovení, která mají právní charakter na ochranu údajů. Provozovatel této webové stránky má s hostitelským serverem uzavřenou smlouvu o zpracování zakázek. Přitom se jedná o smlouvu, ve které se hostitelský server zavazuje chránit a zpracovávat zprostředkovaná data způsobem odpovídajícím ustanovením o ochraně údajů v zakázce provozovatele této webové stránky obzvláště neposkytovat tyto údaje třetí straně. Další informace ke zpracování údajů hostitelským serverem získají uživatelé na https://www.df.eu/de/support/df-faq/service-infos/datensicherheit/

IV. Příprava webové stránky a vytvoření záznamů souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při vyvolání naší internetové stránky se nesbírají žádné údaje a informace automaticky z počítačového systému daného počítače, na kterém se stránka otevírá.

V. Použití cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka používá cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči popř. z internetového prohlížeče na počítači uživatele. Toto cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při novém vyvolání webové stránky. Používáme cookies, abychom vytvořili uživatelsky přátelskou webovou stránku. Několik prvků naší internetové stránky požaduje, aby bylo možné po změně stránky identifikovat vyvolávající prohlížeč. Údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele. Při vyvolání naší webové stránky jsou uživatelé informováni pomocí informačního banneru o použití cookies k účelům analýzy a odkázáni na toto prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti proběhne také odkaz na to, že může proběhnout uložení cookies do nastavení prohlížeče.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů za použití cookies je čl. 6 odst.1 pís. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účel použití technicky nutných cookies je zjednodušení užívání webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nemohou být nabízeny bez použití cookies.. Pro tyto je nutné, aby prohlížeč mohl být znovu rozpoznán také po změně stránky. Údaje uživatele získané pomocí technicky nutných cookies se nepoužijí pro vytvoření profilů uživatelů.

4. Doba uložení, možnost odvolání a odstranění

Cookies se ukládají do počítače uživatele. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad použitím cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Uložené cookies lze kdykoli smazat. To lze provést také automaticky. Pokud se pro naši webovou stránku deaktivují cookies, je možné, že nebude již možné využívat všechny funkce webové stránky.

VI. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrovat se zadáním osobních údajů. Údaje se zadávají do vstupní masky a jsou doručeny k nám a uloženy. Předání údajů třetí straně se neuskuteční. V rámci procesu registrace se vyžadují následující údaje: Jméno,příjmení, adresa, firma, pozice, telefonní číslo, e- mailová adresa v rámci procesu registrace se vyžaduje souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst.1 pís. a GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace umožňuje uživateli přístup k naší databázi žlabů, popř. Kunstmann-Easy. Oba nástroje slouží k online vyhledávání a konfiguraci hardwaru specifického pro použití k transakcím stejně jako ve stacionární oblasti. Registrace je nutná, aby proběhla online kalkulace podle podmínek zadaných zákazníkem a neslouží k uzavření smlouvy.

4. Doba uložení

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V takovém případě nebude po smazání již možné používat výše popsané přístupy.

5. Možnost odvolání a odstranění

Jako administrátor je možné kdykoli na požádání smazat příslušnou kontaktní osobu / uživatele.

VII. Kontaktní formulář a kontaktní e-mail

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který se používá pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, obdržíme a uložíme jeho data, která zadal do vstupní masky. Pro zpracování údajů je vyžadován váš souhlas v rámci procesu odeslání a budete odkázání na toto prohlášení o ochraně údajů. Alternativně je možný kontakt přes uvedené e-mailové adresy. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele poskytnuté přes e.mail. V této souvislosti neproběhne předání údajů třetí straně Údaje se použijí výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst.1 pís. a GDPR. Právní základ pro zpracování údajů, které jsou zprostředkovány přeposláním e-mailu, je čl. 6 odst.1 pís. f GDPR. Pokud má kontaktní e-mail za cíl uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6. odst. 1 pís. b GDPR

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze nám ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu přes e-mail souvisí s tím i nutný oprávněný zájem o zpracování údajů. Další údaje, které se zpracovávají během procesu odeslání, slouží k tomu, aby se zamezilo zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.

4. Doba uložení

Údaje se smažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získání. Pro osobní údaje, které byly získány ze vstupní masky a těch, které byly přeposlány e-mailem, se pak jedná o případ, kdy je příslušná konverzace uživatelem. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z okolností vyvodit závěr, že příslušný obsah byl dostatečně vyjasněn.

5. Možnost odvolání a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje přes e-mail, může kdykoli odvolat uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci. Všechny osobní údaje, které se uloží v souvislosti s navázáním kontaktu, se v tomto případě smažou.

VIII. Nástroje analýzy a nástroje třetích poskytovatelů

1. Social media share buttons

Na naší webové stránce nabízíme možnost využít tzv. „Social-Media-Buttons“. Jako provozovatel webových stránek nemáme vliv na to, jestli a v jakém rozsahu získá poskytovatel služby osobní údaje. Není nám znám rozsah, účel a lhůta uložení získaných údajů. Musí se vycházet z toho, že se získá a použije minimálně IP- adresa a informace o přístroji. Mimo to je možné, že poskytovatel služby využívá cookies. Na naší webové stránce máme zapojeny Social-Media-Buttons následujících firem:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company – Wilton Place, Dublin 2 – Irsko)
 • Xing SE (Dammtorstraße 30 – 20354 Hamburg – Německo)

Informace o získání a použití vašich údajů v rámci sociálních sítí najdete v podmínkách použití příslušného poskytovatele.

2. SalesViewer

Use of SalesViewer® technology:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

IX. Práva dotčené osoby

Pokud se vaše osobní údaje zpracují, jste dotčená osoba podle GDPR a máte vůči nám jako zodpovědné osobě následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požadovat od zodpovědné osoby potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud existuje toto zpracování, můžete od zodpovědné osoby požadovat následující informace:

 1. účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 3. příjemce, popř. kategorie příjemců, kteří mají přístup k osobním údajům nebo jim jsou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba uložení vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;
 5. existence práva na opravu nebo smazání vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování zodpovědnou osobou nebo právo na odvolání proti tomuto zpracování;
 6. existence práva na stížnost u dozorčího úřadu;
 7. všechny dostupné informace o původu údajů, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby.

Máte právo požadovat informace, zda se příslušné osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat vhodné záruky podle čl. 46 GDPR v souvislosti se zprostředkováním.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění proti zodpovědné osobě, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, která se vás týkají, neúplné nebo nesprávné. Zodpovědná osoba musí tyto opravy neprodleně provést.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů:

 1. pokud si stěžujete na správnost vašich osobních údajů v době, kdy má zodpovědná osoba možnost zkontrolovat správnost osobních údajů;
 2. zpracování je neoprávněné a odmítnete smazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;
 3. zodpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, potřebuje je však k uplatnění, provedení nebo hájení právních nároků nebo
 4. pokud jste podali odvolání proti zpracování podle čl. 21 odst.1 GDPR a ještě není stanoveno, zda převažují oprávněné důvody zodpovědné osoby nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování příslušných osobních údajů omezeno, smí se tyto údaje – bez ohledu na jejich uložení – zpracovávat pouze s vašim svolením nebo k uplatnění, provedení nebo hájení právních nároků nebo k ochraně jiné fyzické nebo právní osoby z důvodů důležitého veřejného zájmu unie nebo členského státu. Pokud bylo omezení zpracování podle výše jmenovaných předpokladů, budete zodpovědnou osobou obeznámeni předtím než bude omezení zrušeno.

4. Právo na smazání

a) Povinnost smazání můžete po zodpovědné osobě požadovat, aby vaše osobní údaje neprodleně smazala a zodpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně smazat, jakmile je splněn jeden z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly získány nebo zpracovány jiným způsobem.
 2. Odvoláte svůj souhlas, kterým jste zpracování podle čl. 6 odst. 1 pís. a nebo čl. 9 odst.2 píst. a GDPR, a chybí jiný právní základ pro zpracování.
 3. Podáváte podle čl. 21 odst. 1 GDPR odvolání proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáváte podle čl. 21 odst.2 GDPR odvolání proti zpracování.
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 5. Smazání vašich osobních údajů je vyžadováno splněním právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému zodpovědná osoba podléhá.
 6. Vaše osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst.1 GDPR.

b) Informace třetí straně Pokud zodpovědná osoba zveřejnila vaše osobní údaje a je povinna podle čl. 17 odst.1 GDPR je smazat, přijal s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření, také technického druhu, aby informoval zodpovědné osoby, které zpracovávají osobní údaje, že jste požadovali smazání všech odkazů k těmto osobním údajům nebo kopiím nebo replikám těchto osobních údajů.

c) Výjimky Právo na smazání neexistuje, pokud je zpracování potřebné

 1. k vykonání práva na svobodné vyjádření názoru a informace;
 2. ke splnění právní povinnosti, které zpracování podléhá podle práva unie nebo členských států, kterému podléhá zodpovědná osoba,nebo k plnění úlohy, která je ve veřejném zájmu nebo k vykonání veřejné moci, která byla přenesena na zodpovědnou osobu;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 pís. h a i stejně jako čl. 9 odst.3 GDPR;
 4. pro archivní účely ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst.1 GDPR, pokud právo jmenované v odstavci a) pravděpodobně znemožní uskutečnění cíle tohoto zpracování nebo vážně poškodí, nebo
 5. k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

5. Právo na informace

Uplatnili jste právo na informace, smazání nebo omezení zpracování vůči zodpovědné osobě, je tato osoba povinna sdělit všem příjemcům vašich osobních údajů, toto oznámení nebo smazání údajů nebo omezení zpracování, pokud se toto nejeví jako nemožné nebo není spojeno s nepřiměřenými náklady. máte vůči zodpovědné osobě právo na informace o těchto příjemcích.

6. Právo na přenos údajů

Máte právo obdržet údaje, která jste poskytli zodpovědné osobě, ve strukturované, plynulé a strojově čitelné podobě. Mimo jiné máte právo na zprostředkování těchto údajů jinou zodpovědnou osobou bez postihu zodpovědné osoby, které jste osobní údaje poskytli, pokud

 1. zpracování se souhlasem podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 pís. a GDPR nebo se smlouvou podle čl. 6 odst.1 pís. b GDPR se zakládá a
 2. zpracování proběhne pomocí automatických procesů.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo získat, aby byly vaše osobní údaje zprostředkovány přímo zodpovědnou osobou, stejně jako byly technicky zpracovatelné. Svobody a práva jiných osob tím nesmí být omezeny. Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou nunté pro vykonání úlohy, které je ve veřejném zájmu nebo proběhne v rámci veřejné moci, která byla přenesena na zodpovědnou osobu.

7. Právo na rozpor

Máte právo, z důvodů, které plynou z vaší zvláštní situace, kdykoli podat rozpor proti zpracování vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 pís. e nebo f GDPR; toto platí také pro profilování založené na těchto určeních. Zodpovědná osoba již nezpracovává vaše osobní údaje,může se stát, že lze prokázat nutné ochranné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků. Zodpovědná osoba již nezpracovává vaše osobní údaje,může se stát, že lze dokázat nutné ochranné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží k uplatnění, provedení nebo hájení právních nároků. Pokud rozporujete zpracování za účelem přímé reklamy, nebudou vaše osobní údaje již zpracovávány za tímto účelem. Máte možnost, v souvislosti s využitím služeb informační společnosti – nezávisle na směrnici 2002/58/ES – uplatnit právo na rozpor pomocí automatických procesů, při kterých se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat vaše prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu se nedotkne legálnosti zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo provést, nejen výhradně automatizované rozhodnutí se zpracováním – včetně profilování – které je vůči vám protiprávní nebo vás ve značné míře podobným způsobem znevýhodňuje. Toto neplatí, pokud je rozhodnutí

 1. nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a zodpovědnou osobou,
 2. na základě právních předpisů unie nebo členských států, kterým podléhá zodpovědná osoba, je přípustné a proběhne opatření přiměřené k uplatnění vašich práv a svobod stejně jako oprávněných zájmů nebo
 3. proběhne s vaším výslovným souhlasem.

Ovšem tato rozhodnutí se nesmí dotknout určitých kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 pís. a nebo g GDPR a byla přijata přiměřená opatření k ochraně práv a svobod stejně jako vašich oprávněných zájmů. S ohledem na případy uvedené v (1) a (3) přijme zodpovědná osoba přiměřená opatření, aby chránila práva a svobody stejně jako oprávněné zájmy, k čemu patří minimálně právo na dosažení zásahu osoby ze strany zodpovědné osoby, na projevení vlastního stanoviska a na rozpor rozhodnutí.

10. Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Bez újmy jiného správně právního nebo soudního práva na odvolání máte právo na stížnost u dozorčího úřadu, obzvláště v členském státě vašeho trvalého pobytu, vašeho místa zaměstnání nebo místa pravděpodobného sporu, pokud jste toho názor, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR. Dozorčí úřad, ke kterému byla podána stížnost, oznámí stěžovateli stav a výsledek stížnosti včetně možnosti soudního odvolání podle čl. 78 GDPR.