Colofon

AIB KUNSTMANN Reserve GmbH
Zur Lohmühle 5
86874 Tussenhausen

Tel. +49 (0)8268 90990
Fax +49 (0)8268 90005


www.aib-kunstmann.de

Algemeen directeur: Martin Kunstmann, Gudrun Kunstmann
Handelsregister: kantongerecht Memmingen, Registernummer: HR 5379 BTW-nummer volgens § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 128 664 888

Design/realisatie:

Logo Arsemedium

arsmedium group

www.arsmedium.com

Gebruiksvoorwaarden

Uitsluiting van aansprakelijkheid

AIB Kunstmann GmbH besteed grote zorgvuldigheid aan het samenstellen van de inhoud van deze internetpagina’s en zorgt ervoor dat deze regelmatig worden geactualiseerd. De verstrekte informatie is echter slechts indicatief en algemeen en is geen vervanging van gedetailleerd, individueel advies. AIB Kunstmann GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina’s of voor de storingsvrije toegang daartoe. Het gebruik van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker, met name bij het downloaden van bestanden die door AIB Kunstmann GmbH beschikbaar zijn gesteld. Door het gebruik van deze website alleen ontstaat geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en AIB Kunstmann GmbH.

Externe links en verwijzingen

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden (‘externe links’). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. AIB Kunstmann GmbH heeft de eerste keer dat een link werd geplaatst de inhoud van de externe link gecontroleerd om te controleren of deze inbreuk maken op rechten van derden. Op dat moment was dat niet het geval. AIB Kunstmann GmbH heeft op geen enkele wijze invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, noch op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat AIB Kunstmann GmbH zich de inhoud achter de verwijzing of link toe-eigent. AIB Kunstmann GmbH kan deze externe links, zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op rechten, niet voortdurend controleren. Zodra blijkt dat er sprake is van ene inbreuk op rechten zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.