Privacyverklaring

I. Naam en titel van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsregels is:

AIB KUNSTMANN Reserve GmbH
Zur Lohmühle 5
86874 Tussenhausen
Tel.: +49 (0)8268 9099-0
E-mail:
Website: www.aib-kunstmann.de

II. Naam en titel van de gegevensbeschermingscoördinator

De gegevensbeschermingscoördinator van de verantwoordelijke is:

Solvation GmbH
Tel.: 07071 – 568 1- 900

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Dat zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen dus bijvoorbeeld uw naam, uw titel, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Onze website kan gewoonlijk worden gebruikt zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te delen. Voor zover op onze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, titel of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk steeds op vrijwillige basis.

2. Omvang van het verwerken van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaarstellen voor een werkende website en onze content en diensten. Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers volgens de regels en met toestemming van de gebruikers. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en het verwerken van de gegevens wettelijk is toegestaan.

3. Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Voor zover wij voor het verwerken van persoonlijke gegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen vormt artikel 6 par. 1, lid a van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) de juridische basis. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene een partij is, vormt artikel 6, par. 1, lid b van de AVG de juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst uit te voeren. Voor zover het verwerken van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor onze onderneming is, vormt artikel 6, par. 1, lid. c van de AVG de juridische basis. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijk maken, vormt artikel 6, par. 1, lid. d van de AVG de juridische basis. Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van onze onderneming of een derde partij te beschermen, en als de rente, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, vormt art. 6, par. 1, lid. f van de AVG de juridische basis voor het verwerken.

4. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. De gegevens zullen bovendien worden opgeslagen wanneer daartoe, als gevolg van verordeningen, wetten of andere voorschriften van de Europese of nationale wetgevers, een verplichting bestaat Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd zodra een opslagperiode zoals voorgeschreven door de genoemde normen verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of een uitvoeren van een overeenkomst.

5. SSL-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik van SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het slotje voor de adresbalk van de browser en de aanduiding “https: //” in plaats van “http: //” voor het webadres. Als SSL-versleuteling is geactiveerd kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden meegelezen.

6. Webhoster

Deze website wordt gehost bij een Duitse webhoster, DomainFactory GmbH. Ook de webhoster is verplicht zich te houden aan de bepalingen van de AVG en alle andere wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming in de lidstaten van de EU. De exploitant van deze website heeft bovendien met de webhoster een overeenkomst gesloten. Onder deze overeenkomst verplicht de webhoster zich gegevens te beveiligen, deze in opdracht van de exploitant van deze website te verwerken conform de gegevensbeschermingsbepalingen en niet met derden te delen. Gebruikers kunnen aanvullende informatie over de gegevensverwerking door de webhoster vinden op: https://www.df.eu/en/support/df-faq/service-infos/datensicherheit/

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt uw computersysteem niet automatisch gegevens en informatie.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser, respectievelijk door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een unieke tekenreeks waarmee de browser bij een volgende bezoek aan de website eenduidig kan worden geïdentificeerd. Wij plaatsen cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze website is het noodzakelijk dat uw browser ook na het oproepen van een andere pagina nog kan worden geïdentificeerd.

De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt wordt u door middel van een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze privacyverklaring. U wordt bovendien attent gemaakt op de mogelijkheid om het opslaan van cookies in de browserinstellingen te voorkomen.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens met behulp van cookies is art. 6, par.1, lid. f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Bepaalde functies van onze website kunnen zonder cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het essentieel dat de browser wordt herkend, zelfs nadat een andere pagina werd opgevraagd. De door de technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen samen te stellen.

4. Duur van opslag en mogelijkheden voor het maken van bezwaar en verwijderen

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen kunt u de het plaatsen van cookies deactiveren of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als u cookies voor onze website deactiveert kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de volledige functionaliteit van de website.

VI. Aanmelding

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij bieden gebruikers van onze website de mogelijkheid zich aan te melden met hun persoonlijke gegevens. De gebruiker dient dan gegevens op een formulier in te vullen, dat vervolgens aan ons wordt toegezonden en opgeslagen. Wij delen uw gegevens niet met derden. Voor uw aanmelding verzamelen we de volgende gegevens van u:

naam, voornaam, adres, bedrijf, functie, telefoonnummer, e-mailadres

Tijdens uw aanmelding vragen we u ook toestemming om deze informatie te verwerken.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor het verwerken van gegevens wanneer daarvoor de gebruiker daarmee akkoord is gegaan is art. 6, par.1, lid. a van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Met uw aanmelding krijgt u toegang tot onze bakkendatabase, respectievelijk Kunstmann EASY. Beide tools zijn bedoeld om u de gelegenheid te geven toepassingspecifieke hardware voor tractie- en stationaire accu’s te zoeken en te configureren.

Uw aanmelding is essentieel, omdat de online-calculatie wordt uitgevoerd met behulp van klantspecifieke voorwaarden en niet dient om een overeenkomst aan te gaan.

4. Opslagduur

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerking van uw persoonlijke gegevens herroepen. In dat geval kunt de hierboven beschreven toegang niet meer gebruiken.

5. Mogelijkheden voor herroeping en verwijderen van gegevens

De systeembeheerder kan op elk gewenst moment de gegevens van de een contactpersoon/gebruiker op verzoek verwijderen.

VII. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u een contactformulier vinden dat bedoeld is om elektronische contact met ons op te nemen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid worden de op het formulier ingevoerde gegevens aan ons verstrekt en opgeslagen.

Voor u de gegevens verzendt wordt u gevraagd in te stemmen met het verwerken daarvan en wordt u gewezen op deze privacyverklaring. U kunt ook gewoon een e-mailbericht aan de vermelde e-mailadressen verzenden. In dat geval worden de met uw e-mailbericht verzonden persoonlijke gegevens opgeslagen. Wij delen deze gegevens nooit met derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor het verwerken van gegevens wanneer daarvoor de gebruiker daarmee akkoord is gegaan is art. 6, par.1, lid. a van de AVG. De juridische basis voor het verwerken van gegevens wanneer de gebruiker een e-mailbericht aan ons toezendt is art. 6, par.1, lid. f van de AVG. Als het e-mailcontact bedoeld is om een overeenkomst aan te gaan, dan is de extra juridische basis voor het verwerken artikel 6, par. 1, lid. b van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de door u op het contactformulier ingevoerde persoonlijke gegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen. Bij contact via e-mail omvat dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij het verwerken van de gegevens.

Alle andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het realiseren van het doel waarvoor ze werden opgeslagen. Voor de persoonlijke gegevens die u via het contactformulier en of via e-mail hebt verzonden is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met u is beëindigd. De conversatie is dan beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende feiten zijn afgesloten.

5. Mogelijkheden voor herroeping en verwijderen van gegevens

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerking van uw persoonlijke gegevens herroepen. Als u via e-mail contact met ons opneemt kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonlijke gegevens. In dat geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die voor het contact met ons opnemen werden opgeslagen worden in dat geval gewist.

VIII. Analysetools en tools van derden

1. Share-knoppen voor sociale media

Op onze website bieden wij de mogelijkheid aan om zogenaamde ‘sociale mediaknoppen’ te gebruiken. Als exploitant van de website hebben we geen invloed op de vraag of en in welke mate de serviceproviders persoonlijke gegevens verzamelen. Ook hebben wij geen kennis over de omvang, het doel en de opslagduur van de door hen verzamelde gegevens. U dient er vanuit te gaan dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is bovendien mogelijk dat serviceproviders cookies plaatsen.

Op onze website gebruiken wij de sociale mediaknoppen van de volgende ondernemingen:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company – Wilton Place, Dublin 2 – Ierland)
 • Xing SE (Dammtorstraße 30 – 20354 Hamburg – Duitsland)

Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken kunt u vinden in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende provider.

2. SalesViewer

Use of SalesViewer® technology:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

IX. Rechten van de betrokkenen

Als persoonlijke gegevens van u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en hebt u als verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht van toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt aan de verantwoordelijke een bevestiging vragen of wij persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf verwerken. Wanneer dat het geval is kunt u de verantwoordelijke vragen u informatie over de volgende punten te verstrekken:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of de categorieën van ontvangers met wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf zijn of zullen worden gedeeld;
 4. de geplande opslagduur van de uzelf betreffende persoonlijke gegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf, een recht op beperking van het verwerken door de voor het verwerken verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld.

U hebt recht op informatie over de vraag of de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf worden overgedragen aan een ander land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen geïnformeerd te worden over de betreffende garanties conform art. 46 van de AVG in verband met de overdracht.

2. Correctierecht

U hebt het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf te corrigeren/aan te vullen, voor zover de verwerkte persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is verplicht de correctie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperken van het verwerken van gegevens

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf verlangen:

 1. als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens voor een bepaalde periode betwist die de verantwoordelijke de mogelijkheid bieden juistheid van uw persoonlijke informatie te verifiëren;
 2. het verwerken onrechtmatig is en u weigert dat de persoonlijke gegevens worden gewist en in plaats daarvan wilt dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt;
 3. de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van de persoonlijke gegevens op grond van art. 21, par. 1 van de AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf beperkt is, mogen deze gegevens (afgezien van het opslaan ervan) alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.
Als de beperking voor het verwerken in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarover door de verantwoordelijke persoon geïnformeerd voor de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op het verwijderen van uw gegevens

a) Verwijderingsverplichting U kunt de verantwoordelijke vragen dat deze uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de verantwoordelijke is verplicht die gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van kracht is:

 1. De persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of om deze op een andere manier te gebruiken.
 2. U herroept uw toestemming voor het verwerken in overeenstemming met art. 6, par. 1, lid. a of art.9, par. 2, lid a van de AVG en er is geen andere wettelijke verplichting voor het verwerken ervan.
 3. U maakt in overeenstemming met art 21, par. 1 van de AVG bezwaar tegen het verwerken en er zijn geen gerechtvaardigde redenen zijn voor het verwerken, of u maakt bezwaar in overeenstemming met art. 21, par. 2 van de AVG tegen het verwerken.
 4. De persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het verwijderen van persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf is verplicht om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten.
 6. De persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf zijn verzameld voor diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art 8, par. 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf openbaar heeft gemaakt en in overeenstemming met art. 17, par. 1 van de AVG verplicht is deze te verwijderen, zal hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten maatregelen treffen om de voor het verwerken verantwoordelijken die de persoonlijke gegevens verwerken informeren dat u als betrokkene hem heeft gevraagd alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of duplicaten van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op het verwijderen van uw gegevens bestaat niet voor zover het verwerken noodzakelijk is

 1. voor het uitoefenen van een recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor verwerking door de verantwoordelijke noodzakelijk is krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, om een taak van algemeen belang uit te voeren of die ligt in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is gedelegeerd;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met art. 9, par. 2, lid h en i en art. 9, par. 3 van de AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemene belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89, lid 1 van de AVG, voor zover het recht waarnaar wordt verwezen in par. a waarschijnlijk het realiseren van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig zal beïnvloeden, of
 5. voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Als u gebruik wilt maken van uw recht op correctie, het verwijderen of beperken van het verwerken van uw persoonlijke aan de verantwoordelijke kenbaar maakt, is hij verplicht om alle ontvangers met wie hij persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf heeft gedeeld te melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning, te melden dat u van deze rechten gebruik wilt maken. U hebt het recht de verantwoordelijke te vragen u informatie te verstrekken over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbare indeling. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige beperking door te geven aan een andere verantwoordelijke dan degene die u de gegevens beschikbaar stelt, op voorwaarde dat

 1. het verwerken is gebaseerd op een toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1, lid a van de AVG of art. 9, par. 2, lid a van de AVG of een overeenkomst in overeenstemming met art. 6, par. 1, lid. b van de AVG en
 2. het verwerken gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht te verlangen dat de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor het verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die ligt in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is gedelegeerd.

7. Herroepingsrecht

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf op grond van art. 6, par. 1, lid e of f van de AVG te herroepen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de persoonlijke gegevens van u niet langer, tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor het verwerken kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of het verwerken gebeurt met het oog op het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen het verwerken voor direct marketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, gerelateerd aan het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, uw herroepingsrecht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarvoor technische specificaties worden gebruikt.

8. Herroepingsrecht met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens te herroepen Het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming tot het moment dat u uw toestemming herriep.

9. Geautomatiseerde beslissing in specifiek geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) die juridische gevolgen zal hebben of op een vergelijkbare wijze aanzienlijke invloed op u zal hebben. Dit geldt niet als

 1. het besluit om een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke aan te gaan vereist is
 2. krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor het verwerken verantwoordelijke onderworpen is legitiem is en die wetgeving toereikend is om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen of de overeenkomst
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming tot stand is gekomen.

Deze besluiten mogen echter niet zijn berusten op speciale categorieën persoonlijke gegevens op grond van art. 9, par. 1 van de AVG, tenzij art. 9, par. 2, lid a of g van de AVG van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn getroffen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op tussenkomst van een persoon in opdracht van de verantwoordelijke, het recht het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht aanvechting van het besluit behoort.

10. Klachtenrecht bij een toezichthoudende instantie

Onverminderd enig ander administratief beroep of beroep in rechte gerechtelijk hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u bent gevestigd, waar u werkt of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens strijdig is met de AVG. De toezichthoudende instantie waarbij de klacht is ingediend informeert de klager van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig art. 78 van de AVG.